Dec. 4th, 2011

mitropolskaya: (дразнить)
Сходила. Исполнила свой гражданский долг.
Ощущения премерзкие, будто червяков наелась.

Profile

mitropolskaya: (Default)
mitropolskaya

December 2011

S M T W T F S
    1 2 3
4 567 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 10:42 am
Powered by Dreamwidth Studios